IMG_2024.png
DECORACIÓ
DECORACIÓN
DECORATION
Ref. D098
Ref. D098

Elefant fusta Java Elefante madera Java Java's wood Elephant

Ref. D099
Ref. D099

Cap d'elefant Java Cabeza de elefante Java Java's wood elephant head

Ref. D100
Ref. D100

Miralls de fusta decapada Espejos de madera decapada Pickled wood mirrors

Ref. D101
Ref. D101

Talla Arbre de la vida Talla Árbol de la vida Caving Tree of life

Ref. D102
Ref. D102

Buda Thai resina Buda Thai resina Buddha Thai resin

Ref. D103
Ref. D103

Mans de fusta Manos de madera Wooden hands

Ref. D037
Ref. D037

Fruiter bambú Frutero bambú Bamboo fruit platter

Ref. D096
Ref. D096

Canyes bambú colors 2m Cañas bambú colores 2m Colored bamboo canes 2m

Ref. D094
Ref. D094

Quadre Buda pintat 110x80 cm Cuadro Buda pintado 110x80 cm Painted Budha picture 110x80 cm

Ref. D094
Ref. D094

Buda bronze 55x40 cm Buda bronce 55x40 cm Bronze Budha 55x40 cm

Ref. D093
Ref. D093

Djembe

Ref. D092
Ref. D092

Quadre africana relleu Cuadro africana relieve Relief african woman picture

Ref. D091
Ref. D091

Quadre poli-resina flors Cuadro poliresina flores Polyresin flowers picture

Ref. D090
Ref. D090

Guerrer Xian terracota 1m (platejat) Guerrero Xian terracota 1m (plateado) Terracota Xian warrior 1m (silver)

Ref. D090
Ref. D090

Guerrer Xian terracota 1m (daurat) Guerrero Xian terracota 1m (dorado) Terracota Xian warrior 1m (golden)

Ref. D089
Ref. D089

Màscara Buda fusta Máscara Buda madera Wooden Budha mask

Ref. D087
Ref. D087

Barca fusta Barca madera Wooden boat

Ref. D086
Ref. D086

Buda fusta Buda madera Wooden Budha